นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore
 • CFA Charterholder
 • Chartered Accountant (Singapore)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์ทำงาน


 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด
 • Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore
 • Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด