บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วิลาสินี บุญมาสูงทรง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ธวัชชัย อัศวพรไชย

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อำนาจ โงสว่าง

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐกร ศรีภูไฟ