ราคาหลักทรัพย์
CHEWA
Last Price
1.22 THB
% เปลี่ยนแปลง
-0.01 (-0.81%)
ราคาสูงสุด
1.27
ราคาต่ำสุด
1.17
(อัพเดตล่าสุด: 25 ตุลาคม 2564 04:50 )
ดูเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

Chewathai Public Company Limited
คุณบุญ ชุน เกียรติ
กรรมการผู้จัดการ

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์: 1260 กด 3
  • โทรสาร: 66 (0) 2679-8874
  • อีเมล: ir@chewathai.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน