เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 08 กันยายน 2565 ถึง 06 ธันวาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 พฤศจิกายน 2565 )
0.83 0.84 0.75 0.77 10,654,149 8,431,975
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 06 ตุลาคม 2565 ถึง 07 พฤศจิกายน 2565 )
0.87 0.88 0.75 0.83 32,057,301 26,156,928
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ธันวาคม 2565 0.76 0.77 0.75 0.77 405,929 308,762
02 ธันวาคม 2565 0.75 0.77 0.74 0.77 89,506 67,682
01 ธันวาคม 2565 0.73 0.76 0.73 0.75 2,161,746 1,601,973
30 พฤศจิกายน 2565 0.77 0.77 0.75 0.75 368,000 279,931
29 พฤศจิกายน 2565 0.77 0.79 0.76 0.76 668,428 514,174
28 พฤศจิกายน 2565 0.76 0.77 0.76 0.77 90,777 69,080
25 พฤศจิกายน 2565 0.77 0.78 0.76 0.77 611,310 468,732
24 พฤศจิกายน 2565 0.80 0.80 0.77 0.78 2,113,100 1,661,584
23 พฤศจิกายน 2565 0.76 0.81 0.76 0.79 2,021,409 1,603,999
22 พฤศจิกายน 2565 0.77 0.78 0.76 0.76 1,208,653 927,776
21 พฤศจิกายน 2565 0.76 0.77 0.75 0.77 1,466,810 1,115,538
18 พฤศจิกายน 2565 0.80 0.80 0.75 0.76 1,999,950 1,528,700
17 พฤศจิกายน 2565 0.80 0.80 0.77 0.79 957,810 747,991
16 พฤศจิกายน 2565 0.82 0.82 0.78 0.80 1,174,804 929,597
15 พฤศจิกายน 2565 0.81 0.83 0.81 0.81 1,379,900 1,126,838
14 พฤศจิกายน 2565 0.80 0.81 0.80 0.80 1,480,000 1,184,639
11 พฤศจิกายน 2565 0.81 0.81 0.80 0.81 411,006 332,594
10 พฤศจิกายน 2565 0.81 0.82 0.81 0.81 213,300 173,209
09 พฤศจิกายน 2565 0.83 0.84 0.81 0.82 1,108,216 909,602
08 พฤศจิกายน 2565 0.83 0.84 0.82 0.83 462,353 383,267
07 พฤศจิกายน 2565 0.85 0.86 0.82 0.83 998,230 836,934
04 พฤศจิกายน 2565 0.86 0.86 0.84 0.85 437,046 370,872
03 พฤศจิกายน 2565 0.83 0.87 0.82 0.85 1,212,910 1,029,941
02 พฤศจิกายน 2565 0.84 0.84 0.82 0.83 504,700 419,159
01 พฤศจิกายน 2565 0.84 0.84 0.83 0.83 535,927 445,278
31 ตุลาคม 2565 0.84 0.86 0.82 0.83 1,332,811 1,117,225
28 ตุลาคม 2565 0.83 0.86 0.83 0.84 944,100 789,764
27 ตุลาคม 2565 0.84 0.84 0.83 0.83 304,457 253,671
26 ตุลาคม 2565 0.83 0.85 0.83 0.83 751,215 626,698
25 ตุลาคม 2565 0.84 0.85 0.83 0.83 829,200 695,921
21 ตุลาคม 2565 0.84 0.85 0.84 0.84 685,800 577,849
20 ตุลาคม 2565 0.83 0.86 0.83 0.84 783,400 661,475
19 ตุลาคม 2565 0.86 0.86 0.83 0.83 707,420 593,312
18 ตุลาคม 2565 0.84 0.86 0.83 0.85 1,813,409 1,538,985
17 ตุลาคม 2565 0.80 0.84 0.80 0.84 2,153,425 1,766,767
12 ตุลาคม 2565 0.75 0.81 0.75 0.80 4,063,498 3,206,779
11 ตุลาคม 2565 0.78 0.78 0.75 0.76 3,840,411 2,909,464
10 ตุลาคม 2565 0.82 0.83 0.76 0.77 4,573,429 3,611,251
07 ตุลาคม 2565 0.86 0.87 0.82 0.82 3,946,500 3,288,296
06 ตุลาคม 2565 0.87 0.88 0.85 0.87 1,639,413 1,417,287
05 ตุลาคม 2565 0.88 0.89 0.86 0.86 1,563,053 1,360,364
04 ตุลาคม 2565 0.87 0.89 0.86 0.87 2,669,107 2,333,467
03 ตุลาคม 2565 0.89 0.89 0.86 0.86 4,983,909 4,364,054
30 กันยายน 2565 0.95 0.96 0.90 0.90 7,296,863 6,708,428
29 กันยายน 2565 0.97 1.00 0.95 0.95 6,536,615 6,344,036
28 กันยายน 2565 0.93 1.01 0.93 0.97 15,784,340 15,539,740
27 กันยายน 2565 1.00 1.03 0.94 0.94 15,623,486 15,410,012
26 กันยายน 2565 0.97 1.01 0.94 0.99 16,737,979 16,528,656
23 กันยายน 2565 1.04 1.05 0.96 0.96 36,336,986 36,925,633
22 กันยายน 2565 0.93 1.02 0.93 1.02 33,956,156 33,662,482
21 กันยายน 2565 0.92 0.94 0.90 0.93 3,213,701 2,954,175
20 กันยายน 2565 0.90 0.92 0.89 0.90 1,288,475 1,167,423
19 กันยายน 2565 0.91 0.92 0.89 0.90 1,519,627 1,365,505
16 กันยายน 2565 0.94 0.94 0.90 0.90 3,148,101 2,891,190
15 กันยายน 2565 0.99 0.99 0.93 0.93 2,672,253 2,552,797
14 กันยายน 2565 0.91 0.97 0.91 0.96 6,904,054 6,570,490
13 กันยายน 2565 0.93 0.93 0.91 0.92 2,161,579 1,991,224
12 กันยายน 2565 0.91 0.93 0.90 0.93 2,464,978 2,247,511
09 กันยายน 2565 0.95 0.95 0.91 0.92 7,983,505 7,394,324
08 กันยายน 2565 0.98 1.01 0.95 0.96 17,500,943 17,131,914
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น