เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 13 เมษายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 12 มิถุนายน 2563 ถึง 25 มิถุนายน 2563 )
0.42 0.49 0.41 0.43 44,671,900 20,329,037
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 14 พฤษภาคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2563 )
0.33 0.46 0.30 0.43 105,839,700 42,033,202
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 กรกฎาคม 2563 0.44 0.45 0.43 0.44 2,068,400 914,350
09 กรกฎาคม 2563 0.43 0.44 0.43 0.44 2,297,000 994,715
08 กรกฎาคม 2563 0.43 0.44 0.43 0.43 2,182,800 957,875
07 กรกฎาคม 2563 0.43 0.44 0.43 0.43 2,797,400 1,209,683
03 กรกฎาคม 2563 0.42 0.43 0.42 0.43 489,500 207,934
02 กรกฎาคม 2563 0.42 0.43 0.42 0.43 895,200 379,098
01 กรกฎาคม 2563 0.43 0.43 0.42 0.42 1,684,000 708,359
30 มิถุนายน 2563 0.43 0.43 0.42 0.42 889,900 382,277
29 มิถุนายน 2563 0.42 0.43 0.41 0.42 440,600 184,671
26 มิถุนายน 2563 0.44 0.44 0.42 0.42 3,172,700 1,365,535
25 มิถุนายน 2563 0.45 0.45 0.43 0.43 2,470,100 1,085,458
24 มิถุนายน 2563 0.45 0.46 0.44 0.45 1,625,900 730,346
23 มิถุนายน 2563 0.45 0.47 0.45 0.45 1,992,000 905,503
22 มิถุนายน 2563 0.48 0.48 0.45 0.45 1,640,700 759,636
19 มิถุนายน 2563 0.48 0.49 0.47 0.48 7,229,500 3,441,588
18 มิถุนายน 2563 0.45 0.48 0.45 0.48 16,042,200 7,494,046
17 มิถุนายน 2563 0.44 0.45 0.43 0.44 3,059,800 1,349,003
16 มิถุนายน 2563 0.43 0.44 0.43 0.44 1,745,700 752,539
15 มิถุนายน 2563 0.43 0.44 0.42 0.43 3,487,500 1,509,557
12 มิถุนายน 2563 0.42 0.44 0.41 0.43 5,378,500 2,301,361
11 มิถุนายน 2563 0.45 0.45 0.43 0.43 8,029,300 3,488,344
10 มิถุนายน 2563 0.43 0.46 0.43 0.45 13,666,900 6,079,047
09 มิถุนายน 2563 0.40 0.44 0.40 0.42 18,160,700 7,649,120
08 มิถุนายน 2563 0.41 0.41 0.39 0.40 2,786,600 1,116,514
05 มิถุนายน 2563 0.40 0.41 0.39 0.40 7,929,500 3,177,056
04 มิถุนายน 2563 0.39 0.41 0.38 0.40 16,461,200 6,517,862
02 มิถุนายน 2563 0.36 0.39 0.36 0.39 17,847,400 6,912,264
01 มิถุนายน 2563 0.35 0.36 0.34 0.35 1,497,100 523,888
29 พฤษภาคม 2563 0.35 0.36 0.35 0.35 2,601,300 910,731
28 พฤษภาคม 2563 0.35 0.36 0.35 0.35 673,900 237,314
27 พฤษภาคม 2563 0.36 0.36 0.34 0.34 1,268,100 444,301
26 พฤษภาคม 2563 0.35 0.36 0.35 0.35 1,555,700 556,733
25 พฤษภาคม 2563 0.34 0.36 0.33 0.35 3,642,300 1,269,166
22 พฤษภาคม 2563 0.33 0.34 0.33 0.34 1,031,700 346,294
21 พฤษภาคม 2563 0.33 0.35 0.33 0.33 1,862,700 630,043
20 พฤษภาคม 2563 0.32 0.33 0.32 0.32 988,600 321,061
19 พฤษภาคม 2563 0.32 0.33 0.32 0.32 1,314,000 420,912
18 พฤษภาคม 2563 0.32 0.33 0.31 0.32 322,200 102,108
15 พฤษภาคม 2563 0.33 0.33 0.30 0.33 3,782,300 1,188,878
14 พฤษภาคม 2563 0.33 0.35 0.33 0.34 418,200 141,566
13 พฤษภาคม 2563 0.35 0.35 0.34 0.35 631,000 220,126
12 พฤษภาคม 2563 0.35 0.35 0.34 0.35 30,900 10,814
11 พฤษภาคม 2563 0.36 0.36 0.35 0.35 368,700 131,255
08 พฤษภาคม 2563 0.35 0.35 0.34 0.35 1,233,300 424,449
07 พฤษภาคม 2563 0.35 0.36 0.34 0.35 415,900 144,470
05 พฤษภาคม 2563 0.34 0.36 0.34 0.35 394,700 138,087
30 เมษายน 2563 0.35 0.36 0.35 0.36 784,800 278,219
29 เมษายน 2563 0.36 0.36 0.34 0.34 1,128,500 388,579
28 เมษายน 2563 0.34 0.37 0.34 0.36 6,391,000 2,264,412
27 เมษายน 2563 0.31 0.34 0.31 0.33 3,839,900 1,253,138
24 เมษายน 2563 0.32 0.32 0.31 0.31 1,385,500 436,145
23 เมษายน 2563 0.32 0.32 0.31 0.32 147,900 46,207
22 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.30 0.31 489,600 155,178
21 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.31 0.31 580,600 180,340
20 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.31 0.32 789,200 251,483
17 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.31 0.32 1,050,000 329,335
16 เมษายน 2563 0.32 0.32 0.30 0.31 523,700 165,158
15 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.30 0.32 1,117,900 347,876
14 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.30 0.31 1,853,200 580,994
13 เมษายน 2563 0.31 0.32 0.29 0.31 3,809,900 1,165,758
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น