เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 27 เมษายน 2564 23 กรกฎาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 มิถุนายน 2564 ถึง 09 กรกฎาคม 2564 )
0.99 1.07 0.91 0.97 65,848,800 66,896,410
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564 )
1.08 1.16 0.98 1.01 276,277,900 303,151,704
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 กรกฎาคม 2564 0.92 0.93 0.91 0.92 1,099,800 1,011,489
22 กรกฎาคม 2564 0.92 0.93 0.91 0.93 1,109,700 1,020,597
21 กรกฎาคม 2564 0.94 0.95 0.91 0.91 3,221,200 2,969,413
20 กรกฎาคม 2564 0.95 0.96 0.92 0.95 2,157,400 2,026,707
19 กรกฎาคม 2564 0.97 0.98 0.95 0.96 920,100 883,883
16 กรกฎาคม 2564 0.96 0.98 0.96 0.97 1,420,400 1,377,632
15 กรกฎาคม 2564 0.98 0.99 0.96 0.96 1,054,200 1,025,663
14 กรกฎาคม 2564 0.97 0.99 0.96 0.96 1,334,000 1,295,246
13 กรกฎาคม 2564 0.97 0.99 0.96 0.97 1,511,000 1,470,991
12 กรกฎาคม 2564 0.95 0.98 0.95 0.95 919,500 885,215
09 กรกฎาคม 2564 0.91 0.98 0.91 0.97 6,193,700 5,840,984
08 กรกฎาคม 2564 1.01 1.02 0.97 1.00 5,333,600 5,320,218
07 กรกฎาคม 2564 1.06 1.06 1.02 1.02 3,778,400 3,906,410
06 กรกฎาคม 2564 1.04 1.07 1.04 1.05 3,320,200 3,512,632
05 กรกฎาคม 2564 1.05 1.06 1.03 1.03 4,816,700 5,038,257
02 กรกฎาคม 2564 1.02 1.07 1.02 1.04 14,061,600 14,754,235
01 กรกฎาคม 2564 1.02 1.07 1.02 1.04 11,492,900 12,041,226
30 มิถุนายน 2564 1.02 1.04 1.01 1.03 1,576,900 1,608,373
29 มิถุนายน 2564 0.95 1.02 0.95 1.00 5,641,600 5,620,340
28 มิถุนายน 2564 0.99 0.99 0.93 0.96 9,633,200 9,253,735
25 มิถุนายน 2564 1.01 1.03 1.00 1.01 3,313,800 3,355,066
24 มิถุนายน 2564 1.03 1.04 1.00 1.02 7,800,800 7,953,155
23 มิถุนายน 2564 1.06 1.06 1.03 1.03 4,159,300 4,366,566
22 มิถุนายน 2564 1.06 1.07 1.05 1.06 3,981,700 4,223,932
21 มิถุนายน 2564 1.02 1.07 0.98 1.06 6,134,700 6,402,394
18 มิถุนายน 2564 1.09 1.10 1.04 1.07 12,441,500 13,251,459
17 มิถุนายน 2564 1.08 1.10 1.08 1.08 4,347,800 4,726,743
16 มิถุนายน 2564 1.09 1.10 1.08 1.09 3,335,300 3,617,296
15 มิถุนายน 2564 1.09 1.11 1.08 1.08 5,983,100 6,535,422
14 มิถุนายน 2564 1.10 1.16 1.08 1.09 53,637,800 60,011,287
11 มิถุนายน 2564 1.09 1.11 1.08 1.10 11,851,600 13,003,604
10 มิถุนายน 2564 1.09 1.13 1.09 1.09 31,642,300 35,206,818
09 มิถุนายน 2564 1.09 1.10 1.08 1.08 4,924,400 5,342,361
08 มิถุนายน 2564 1.09 1.11 1.08 1.08 10,967,600 11,975,515
07 มิถุนายน 2564 1.09 1.16 1.08 1.09 60,572,100 67,666,579
04 มิถุนายน 2564 1.09 1.09 1.07 1.09 4,964,300 5,366,552
02 มิถุนายน 2564 1.08 1.09 1.07 1.07 5,682,600 6,136,079
01 มิถุนายน 2564 1.10 1.10 1.07 1.08 12,989,700 14,109,087
31 พฤษภาคม 2564 1.09 1.11 1.08 1.09 14,241,800 15,561,641
28 พฤษภาคม 2564 1.08 1.09 1.07 1.08 13,305,700 14,340,148
27 พฤษภาคม 2564 1.06 1.13 1.06 1.07 55,255,000 60,330,402
25 พฤษภาคม 2564 1.08 1.22 1.08 1.08 306,460,300 352,912,258
24 พฤษภาคม 2564 1.08 1.09 1.03 1.08 12,343,200 13,092,047
21 พฤษภาคม 2564 1.10 1.12 1.06 1.08 16,415,600 17,800,587
20 พฤษภาคม 2564 1.12 1.12 1.06 1.08 14,839,900 16,156,304
19 พฤษภาคม 2564 1.05 1.11 1.03 1.10 37,612,100 40,191,984
18 พฤษภาคม 2564 1.06 1.14 1.05 1.06 47,649,600 52,076,657
17 พฤษภาคม 2564 1.07 1.07 0.96 1.04 14,311,000 14,601,025
14 พฤษภาคม 2564 1.13 1.14 1.05 1.08 24,476,800 26,595,108
13 พฤษภาคม 2564 1.07 1.19 0.93 1.08 106,417,600 119,636,545
12 พฤษภาคม 2564 1.09 1.16 1.06 1.14 70,287,700 78,985,976
11 พฤษภาคม 2564 1.11 1.11 1.07 1.09 9,995,700 10,866,365
10 พฤษภาคม 2564 1.11 1.14 1.07 1.10 26,476,700 29,363,260
07 พฤษภาคม 2564 1.10 1.12 1.07 1.09 22,047,400 24,036,823
06 พฤษภาคม 2564 0.99 1.17 0.99 1.12 162,224,100 179,319,886
05 พฤษภาคม 2564 1.00 1.01 0.98 0.99 7,760,600 7,715,267
30 เมษายน 2564 1.00 1.02 0.99 1.00 11,812,300 11,902,166
29 เมษายน 2564 1.03 1.03 0.98 0.99 11,679,900 11,683,417
28 เมษายน 2564 1.03 1.04 1.01 1.02 12,595,400 12,920,834
27 เมษายน 2564 1.07 1.07 1.00 1.02 24,629,100 25,420,956
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น