เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ตุลาคม 2564 26 มกราคม 2565
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 ธันวาคม 2564 ถึง 12 มกราคม 2565 )
1.02 1.07 1.01 1.05 40,054,300 41,591,539
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 27 ธันวาคม 2564 )
1.08 1.12 1.00 1.02 148,975,900 157,348,831
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 มกราคม 2565 1.06 1.07 1.03 1.03 8,472,700 8,818,915
25 มกราคม 2565 1.11 1.13 1.03 1.05 60,380,300 64,870,393
24 มกราคม 2565 1.11 1.19 1.10 1.12 142,589,000 163,007,415
21 มกราคม 2565 1.14 1.15 1.07 1.10 73,188,700 81,803,447
20 มกราคม 2565 1.08 1.13 1.07 1.12 63,934,400 71,065,121
19 มกราคม 2565 1.09 1.11 1.06 1.08 13,932,200 15,099,609
18 มกราคม 2565 1.08 1.11 1.07 1.08 15,671,300 17,096,215
17 มกราคม 2565 1.06 1.08 1.06 1.07 5,717,600 6,114,559
14 มกราคม 2565 1.09 1.09 1.06 1.06 10,688,000 11,499,053
13 มกราคม 2565 1.06 1.09 1.05 1.08 18,144,200 19,470,397
12 มกราคม 2565 1.04 1.06 1.03 1.05 5,820,200 6,052,331
11 มกราคม 2565 1.03 1.04 1.02 1.03 2,844,300 2,928,837
10 มกราคม 2565 1.05 1.05 1.03 1.03 3,482,900 3,596,117
07 มกราคม 2565 1.07 1.07 1.03 1.03 3,144,600 3,273,801
06 มกราคม 2565 1.05 1.06 1.04 1.04 3,230,500 3,380,549
05 มกราคม 2565 1.05 1.07 1.04 1.06 6,907,600 7,301,940
04 มกราคม 2565 1.03 1.05 1.03 1.04 4,747,900 4,922,107
30 ธันวาคม 2564 1.04 1.04 1.02 1.03 2,603,800 2,685,933
29 ธันวาคม 2564 1.02 1.04 1.01 1.03 3,539,400 3,619,815
28 ธันวาคม 2564 1.02 1.04 1.01 1.02 3,733,100 3,830,109
27 ธันวาคม 2564 1.03 1.03 1.01 1.02 4,157,100 4,252,829
24 ธันวาคม 2564 1.04 1.04 1.02 1.02 3,129,800 3,228,052
23 ธันวาคม 2564 1.04 1.06 1.04 1.04 8,744,600 9,183,723
22 ธันวาคม 2564 1.04 1.04 1.03 1.03 1,368,000 1,416,564
21 ธันวาคม 2564 1.03 1.05 1.01 1.03 5,327,700 5,465,929
20 ธันวาคม 2564 1.06 1.07 1.03 1.03 7,206,000 7,529,909
17 ธันวาคม 2564 1.10 1.10 1.06 1.06 7,581,600 8,162,415
16 ธันวาคม 2564 1.06 1.12 1.06 1.09 41,825,400 45,774,123
15 ธันวาคม 2564 1.05 1.07 1.04 1.05 8,553,800 9,022,274
14 ธันวาคม 2564 1.04 1.05 1.02 1.04 3,072,200 3,175,669
13 ธันวาคม 2564 1.04 1.06 1.03 1.04 3,356,500 3,508,962
09 ธันวาคม 2564 1.05 1.06 1.03 1.04 2,385,600 2,485,708
08 ธันวาคม 2564 1.07 1.07 1.04 1.05 3,197,700 3,359,956
07 ธันวาคม 2564 1.04 1.06 1.03 1.04 6,571,500 6,865,358
03 ธันวาคม 2564 1.02 1.06 1.02 1.02 9,003,500 9,351,775
02 ธันวาคม 2564 1.03 1.03 1.01 1.01 3,783,000 3,858,435
01 ธันวาคม 2564 1.01 1.03 1.00 1.03 4,324,300 4,387,370
30 พฤศจิกายน 2564 1.02 1.04 1.00 1.01 7,542,000 7,681,318
29 พฤศจิกายน 2564 1.05 1.05 1.01 1.01 8,800,300 9,046,560
26 พฤศจิกายน 2564 1.08 1.08 1.04 1.05 9,045,300 9,591,902
25 พฤศจิกายน 2564 1.09 1.12 1.08 1.09 14,809,700 16,269,564
24 พฤศจิกายน 2564 1.06 1.10 1.04 1.08 16,785,800 17,974,482
23 พฤศจิกายน 2564 1.07 1.08 1.05 1.06 6,349,200 6,748,734
22 พฤศจิกายน 2564 1.10 1.10 1.06 1.07 10,304,300 11,103,749
19 พฤศจิกายน 2564 1.09 1.12 1.08 1.10 15,851,300 17,483,608
18 พฤศจิกายน 2564 1.10 1.10 1.08 1.08 4,838,300 5,266,104
17 พฤศจิกายน 2564 1.09 1.11 1.08 1.09 9,265,400 10,134,586
16 พฤศจิกายน 2564 1.10 1.12 1.08 1.08 10,510,500 11,516,444
15 พฤศจิกายน 2564 1.12 1.14 1.09 1.10 22,614,600 25,196,066
12 พฤศจิกายน 2564 1.15 1.17 1.11 1.11 29,478,100 33,513,992
11 พฤศจิกายน 2564 1.11 1.17 1.10 1.15 48,851,500 55,827,904
10 พฤศจิกายน 2564 1.08 1.12 1.07 1.10 13,097,400 14,365,865
09 พฤศจิกายน 2564 1.12 1.13 1.07 1.08 18,541,800 20,287,182
08 พฤศจิกายน 2564 1.13 1.16 1.12 1.12 33,556,200 38,140,571
05 พฤศจิกายน 2564 1.14 1.17 1.12 1.13 40,908,500 46,731,169
04 พฤศจิกายน 2564 1.08 1.16 1.07 1.15 100,108,700 113,078,060
03 พฤศจิกายน 2564 1.04 1.12 1.04 1.08 71,107,800 77,090,164
02 พฤศจิกายน 2564 1.09 1.10 1.01 1.01 51,879,300 54,841,478
01 พฤศจิกายน 2564 1.17 1.19 1.09 1.09 44,500,700 49,995,598
29 ตุลาคม 2564 1.24 1.26 1.16 1.17 41,551,600 50,232,791
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น