เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 28 มีนาคม 2565 29 มิถุนายน 2565
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01 มิถุนายน 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565 )
0.87 0.90 0.82 0.82 7,236,473 6,275,981
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 )
0.90 0.92 0.75 0.86 20,754,496 17,425,819
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิถุนายน 2565 0.77 0.78 0.77 0.77 232,300 178,939
28 มิถุนายน 2565 0.77 0.78 0.75 0.77 512,100 388,953
27 มิถุนายน 2565 0.76 0.78 0.75 0.76 1,020,938 776,979
24 มิถุนายน 2565 0.77 0.77 0.75 0.77 586,555 447,057
23 มิถุนายน 2565 0.77 0.79 0.76 0.77 443,607 341,936
22 มิถุนายน 2565 0.79 0.80 0.76 0.77 1,020,100 783,660
21 มิถุนายน 2565 0.80 0.80 0.78 0.78 377,700 298,136
20 มิถุนายน 2565 0.80 0.80 0.78 0.78 342,000 268,418
17 มิถุนายน 2565 0.79 0.81 0.77 0.80 1,483,906 1,161,641
16 มิถุนายน 2565 0.82 0.84 0.80 0.81 659,400 539,106
15 มิถุนายน 2565 0.83 0.84 0.82 0.82 361,407 297,477
14 มิถุนายน 2565 0.84 0.85 0.83 0.84 749,715 626,284
13 มิถุนายน 2565 0.86 0.87 0.84 0.84 703,501 599,286
10 มิถุนายน 2565 0.88 0.88 0.86 0.87 313,531 273,747
09 มิถุนายน 2565 0.85 0.90 0.85 0.88 3,531,745 3,132,855
08 มิถุนายน 2565 0.86 0.86 0.85 0.85 246,120 209,541
07 มิถุนายน 2565 0.85 0.86 0.85 0.85 268,400 228,165
06 มิถุนายน 2565 0.86 0.86 0.85 0.85 182,936 156,064
02 มิถุนายน 2565 0.85 0.87 0.84 0.86 590,802 504,621
01 มิถุนายน 2565 0.87 0.87 0.85 0.85 288,316 247,941
31 พฤษภาคม 2565 0.86 0.87 0.84 0.86 679,104 581,707
30 พฤษภาคม 2565 0.88 0.89 0.85 0.86 1,008,102 873,749
27 พฤษภาคม 2565 0.87 0.88 0.85 0.85 1,583,801 1,355,036
26 พฤษภาคม 2565 0.84 0.89 0.84 0.86 1,333,752 1,145,262
25 พฤษภาคม 2565 0.84 0.85 0.84 0.84 442,798 372,021
24 พฤษภาคม 2565 0.85 0.85 0.83 0.84 392,038 328,755
23 พฤษภาคม 2565 0.83 0.85 0.82 0.83 224,201 187,730
20 พฤษภาคม 2565 0.85 0.86 0.83 0.83 672,400 560,612
19 พฤษภาคม 2565 0.80 0.85 0.80 0.85 1,200,600 991,305
18 พฤษภาคม 2565 0.82 0.84 0.81 0.81 657,500 540,046
17 พฤษภาคม 2565 0.79 0.82 0.79 0.82 390,600 313,834
13 พฤษภาคม 2565 0.77 0.79 0.76 0.79 267,600 207,596
12 พฤษภาคม 2565 0.81 0.81 0.75 0.77 2,055,500 1,597,949
11 พฤษภาคม 2565 0.82 0.82 0.80 0.81 480,300 389,587
10 พฤษภาคม 2565 0.78 0.82 0.78 0.81 893,800 713,304
09 พฤษภาคม 2565 0.84 0.84 0.78 0.78 1,006,700 802,748
06 พฤษภาคม 2565 0.85 0.85 0.81 0.84 2,606,600 2,159,929
05 พฤษภาคม 2565 0.87 0.89 0.86 0.86 1,074,100 934,792
03 พฤษภาคม 2565 0.90 0.91 0.86 0.87 2,629,200 2,329,344
29 เมษายน 2565 0.90 0.92 0.89 0.91 1,155,800 1,040,513
28 เมษายน 2565 0.91 0.91 0.89 0.89 964,200 860,098
27 เมษายน 2565 0.90 0.91 0.89 0.89 848,300 760,032
26 เมษายน 2565 0.89 0.92 0.89 0.91 1,841,000 1,653,999
25 เมษายน 2565 0.92 0.93 0.91 0.92 760,800 698,578
22 เมษายน 2565 0.94 0.94 0.92 0.92 549,800 508,414
21 เมษายน 2565 0.93 0.94 0.92 0.94 754,700 702,872
20 เมษายน 2565 0.95 0.96 0.93 0.93 1,099,000 1,035,322
19 เมษายน 2565 0.94 0.95 0.94 0.94 300,500 282,631
18 เมษายน 2565 0.92 0.95 0.92 0.93 765,400 716,604
12 เมษายน 2565 0.94 0.95 0.88 0.88 1,568,000 1,410,814
11 เมษายน 2565 0.95 0.96 0.94 0.94 2,064,500 1,955,860
08 เมษายน 2565 0.98 0.99 0.97 0.97 1,943,300 1,892,084
07 เมษายน 2565 0.97 0.99 0.97 0.97 1,737,200 1,692,744
05 เมษายน 2565 1.01 1.01 0.97 0.98 6,249,900 6,209,266
04 เมษายน 2565 0.99 1.01 0.98 1.01 5,320,800 5,309,175
01 เมษายน 2565 0.99 1.00 0.98 0.98 1,102,600 1,086,392
31 มีนาคม 2565 0.98 0.99 0.97 0.99 4,709,400 4,616,563
30 มีนาคม 2565 0.97 0.98 0.97 0.97 3,059,300 2,982,308
29 มีนาคม 2565 0.96 0.98 0.96 0.97 1,685,800 1,632,421
28 มีนาคม 2565 0.97 0.98 0.96 0.97 897,800 870,036
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น