เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 21 มกราคม 2562 18 เมษายน 2562
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มีนาคม 2562 ถึง 01 เมษายน 2562 )
1.12 1.15 1.10 1.11 25,052,100 28,181,229
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 18 มีนาคม 2562 )
1.09 1.13 1.09 1.11 42,503,900 47,109,951
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เมษายน 2562 1.11 1.12 1.10 1.11 2,096,900 2,324,445
17 เมษายน 2562 1.11 1.12 1.09 1.11 2,699,400 2,985,318
12 เมษายน 2562 1.10 1.10 1.09 1.10 902,200 989,370
11 เมษายน 2562 1.08 1.10 1.08 1.10 2,301,500 2,523,626
10 เมษายน 2562 1.08 1.10 1.08 1.09 4,313,100 4,679,221
09 เมษายน 2562 1.12 1.13 1.12 1.12 3,267,100 3,663,909
05 เมษายน 2562 1.13 1.13 1.12 1.13 959,900 1,081,296
04 เมษายน 2562 1.13 1.13 1.12 1.12 1,824,500 2,049,896
03 เมษายน 2562 1.12 1.13 1.12 1.12 3,403,000 3,818,920
02 เมษายน 2562 1.12 1.12 1.11 1.12 737,300 825,500
01 เมษายน 2562 1.12 1.12 1.11 1.11 1,051,300 1,171,724
29 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.11 1.12 1,161,900 1,299,133
28 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.10 1.11 2,371,400 2,636,088
27 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.11 1.12 755,900 846,378
26 มีนาคม 2562 1.12 1.13 1.11 1.13 2,656,900 2,977,748
25 มีนาคม 2562 1.12 1.13 1.11 1.12 1,630,400 1,825,291
22 มีนาคม 2562 1.13 1.14 1.12 1.13 3,026,900 3,401,014
21 มีนาคม 2562 1.14 1.15 1.13 1.14 4,029,700 4,581,789
20 มีนาคม 2562 1.12 1.14 1.11 1.13 7,135,400 8,070,740
19 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.11 1.11 1,232,300 1,371,324
18 มีนาคม 2562 1.11 1.12 1.11 1.11 3,721,700 4,146,261
15 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.11 1.11 1,975,800 2,193,662
14 มีนาคม 2562 1.11 1.12 1.10 1.12 1,940,000 2,157,309
13 มีนาคม 2562 1.11 1.11 1.10 1.11 715,300 790,682
12 มีนาคม 2562 1.11 1.11 1.10 1.10 2,934,700 3,241,735
11 มีนาคม 2562 1.10 1.11 1.10 1.11 576,600 639,675
08 มีนาคม 2562 1.10 1.11 1.10 1.10 1,150,600 1,269,054
07 มีนาคม 2562 1.11 1.11 1.09 1.10 2,337,700 2,573,843
06 มีนาคม 2562 1.10 1.11 1.10 1.10 1,870,800 2,069,058
05 มีนาคม 2562 1.10 1.12 1.09 1.10 4,130,200 4,560,929
04 มีนาคม 2562 1.12 1.12 1.10 1.10 1,949,200 2,159,194
01 มีนาคม 2562 1.12 1.13 1.11 1.11 1,747,300 1,956,547
28 กุมภาพันธ์ 2562 1.11 1.12 1.10 1.12 3,659,300 4,061,727
27 กุมภาพันธ์ 2562 1.12 1.12 1.11 1.11 930,400 1,037,366
26 กุมภาพันธ์ 2562 1.12 1.12 1.11 1.12 2,528,500 2,811,422
25 กุมภาพันธ์ 2562 1.12 1.12 1.11 1.11 1,475,200 1,648,903
22 กุมภาพันธ์ 2562 1.11 1.12 1.11 1.11 2,397,100 2,674,870
21 กุมภาพันธ์ 2562 1.11 1.11 1.10 1.11 884,800 977,141
20 กุมภาพันธ์ 2562 1.10 1.11 1.10 1.11 2,068,600 2,281,203
18 กุมภาพันธ์ 2562 1.09 1.11 1.09 1.10 3,510,100 3,859,370
15 กุมภาพันธ์ 2562 1.15 1.15 1.08 1.08 9,705,700 10,786,434
14 กุมภาพันธ์ 2562 1.14 1.15 1.13 1.15 1,134,700 1,290,778
13 กุมภาพันธ์ 2562 1.15 1.15 1.12 1.14 2,734,200 3,099,491
12 กุมภาพันธ์ 2562 1.17 1.17 1.14 1.15 3,488,800 4,016,054
11 กุมภาพันธ์ 2562 1.18 1.18 1.15 1.17 2,711,300 3,152,647
08 กุมภาพันธ์ 2562 1.15 1.18 1.15 1.18 1,944,100 2,264,549
07 กุมภาพันธ์ 2562 1.14 1.18 1.14 1.17 5,228,200 6,073,345
06 กุมภาพันธ์ 2562 1.16 1.16 1.14 1.14 2,170,500 2,498,847
05 กุมภาพันธ์ 2562 1.14 1.15 1.12 1.15 1,697,600 1,935,203
04 กุมภาพันธ์ 2562 1.14 1.15 1.13 1.13 1,065,000 1,214,566
01 กุมภาพันธ์ 2562 1.13 1.14 1.12 1.14 2,111,500 2,388,892
31 มกราคม 2562 1.11 1.13 1.11 1.12 1,675,700 1,882,139
30 มกราคม 2562 1.11 1.14 1.11 1.11 4,591,800 5,143,365
29 มกราคม 2562 1.11 1.12 1.09 1.11 1,811,200 2,000,094
28 มกราคม 2562 1.09 1.12 1.09 1.11 3,692,400 4,074,135
25 มกราคม 2562 1.10 1.10 1.08 1.08 1,173,300 1,278,766
24 มกราคม 2562 1.09 1.11 1.09 1.10 2,487,600 2,732,419
23 มกราคม 2562 1.09 1.10 1.07 1.09 1,774,300 1,928,978
22 มกราคม 2562 1.07 1.10 1.07 1.09 2,158,900 2,337,384
21 มกราคม 2562 1.06 1.09 1.06 1.07 1,384,500 1,485,235
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น