เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 24 ตุลาคม 2561 21 มกราคม 2562
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 ธันวาคม 2561 ถึง 07 มกราคม 2562 )
1.09 1.12 1.06 1.08 10,360,500 11,282,110
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 )
1.10 1.20 1.08 1.09 63,561,600 72,016,548
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 มกราคม 2562 1.06 1.09 1.06 1.07 1,384,500 1,485,235
18 มกราคม 2562 1.05 1.09 1.05 1.05 6,035,400 6,451,601
17 มกราคม 2562 1.05 1.06 1.04 1.05 1,229,300 1,287,129
16 มกราคม 2562 1.05 1.06 1.04 1.05 1,651,500 1,727,942
15 มกราคม 2562 1.04 1.06 1.04 1.05 1,368,800 1,432,637
14 มกราคม 2562 1.08 1.08 1.04 1.05 2,156,000 2,287,561
11 มกราคม 2562 1.09 1.10 1.08 1.08 2,248,800 2,445,053
10 มกราคม 2562 1.08 1.09 1.07 1.09 1,300,500 1,406,776
09 มกราคม 2562 1.09 1.10 1.08 1.08 1,883,300 2,043,330
08 มกราคม 2562 1.08 1.10 1.07 1.08 3,459,000 3,767,697
07 มกราคม 2562 1.09 1.09 1.08 1.08 1,164,800 1,263,883
04 มกราคม 2562 1.11 1.11 1.07 1.08 2,284,000 2,490,093
03 มกราคม 2562 1.10 1.12 1.10 1.11 1,989,100 2,197,114
02 มกราคม 2562 1.09 1.10 1.09 1.10 1,172,900 1,280,199
28 ธันวาคม 2561 1.08 1.08 1.07 1.08 263,400 283,417
27 ธันวาคม 2561 1.09 1.09 1.06 1.07 730,200 784,143
26 ธันวาคม 2561 1.08 1.09 1.06 1.07 1,455,200 1,563,569
25 ธันวาคม 2561 1.09 1.09 1.07 1.08 408,500 440,300
24 ธันวาคม 2561 1.10 1.11 1.09 1.09 478,000 525,001
21 ธันวาคม 2561 1.09 1.11 1.09 1.10 414,400 454,391
20 ธันวาคม 2561 1.12 1.12 1.09 1.09 1,445,800 1,595,136
19 ธันวาคม 2561 1.10 1.12 1.09 1.11 3,046,800 3,374,200
18 ธันวาคม 2561 1.10 1.11 1.09 1.09 1,136,100 1,250,166
17 ธันวาคม 2561 1.12 1.13 1.10 1.11 1,491,400 1,657,479
14 ธันวาคม 2561 1.13 1.13 1.11 1.11 1,834,300 2,051,352
13 ธันวาคม 2561 1.14 1.15 1.13 1.13 2,412,900 2,741,634
12 ธันวาคม 2561 1.14 1.15 1.13 1.14 1,902,100 2,172,492
11 ธันวาคม 2561 1.17 1.17 1.13 1.14 4,601,000 5,267,245
07 ธันวาคม 2561 1.18 1.20 1.16 1.17 5,151,500 6,081,304
06 ธันวาคม 2561 1.13 1.18 1.13 1.17 9,984,900 11,580,231
04 ธันวาคม 2561 1.14 1.16 1.13 1.14 3,151,900 3,599,369
03 ธันวาคม 2561 1.13 1.15 1.13 1.15 5,025,300 5,745,026
30 พฤศจิกายน 2561 1.12 1.13 1.11 1.13 3,078,100 3,435,503
29 พฤศจิกายน 2561 1.11 1.12 1.11 1.11 2,352,700 2,614,184
28 พฤศจิกายน 2561 1.12 1.14 1.10 1.11 2,200,100 2,454,827
27 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.13 1.12 1.12 3,257,900 3,662,107
26 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.13 1.11 1.13 2,767,700 3,097,057
23 พฤศจิกายน 2561 1.10 1.13 1.10 1.13 2,568,100 2,852,377
22 พฤศจิกายน 2561 1.11 1.12 1.09 1.09 2,354,000 2,593,779
21 พฤศจิกายน 2561 1.10 1.11 1.08 1.10 3,799,000 4,191,080
20 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.13 1.10 1.10 3,668,900 4,067,515
19 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.15 1.13 1.13 1,884,900 2,144,487
16 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.16 1.14 1.15 3,223,000 3,692,291
15 พฤศจิกายน 2561 1.18 1.18 1.14 1.14 12,328,900 14,317,842
14 พฤศจิกายน 2561 1.21 1.23 1.17 1.18 23,270,600 27,873,591
13 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.14 1.12 1.13 2,426,200 2,750,838
12 พฤศจิกายน 2561 1.15 1.16 1.14 1.14 3,990,400 4,579,379
09 พฤศจิกายน 2561 1.15 1.16 1.13 1.14 2,022,100 2,313,298
08 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.15 1.13 1.15 2,253,400 2,571,236
07 พฤศจิกายน 2561 1.17 1.17 1.13 1.13 5,014,600 5,726,985
06 พฤศจิกายน 2561 1.16 1.18 1.15 1.16 5,828,200 6,829,053
05 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.18 1.14 1.16 6,559,400 7,616,730
02 พฤศจิกายน 2561 1.12 1.16 1.12 1.15 10,783,400 12,394,740
01 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.14 1.12 1.13 4,186,600 4,724,440
31 ตุลาคม 2561 1.13 1.13 1.12 1.13 4,939,700 5,573,542
30 ตุลาคม 2561 1.14 1.14 1.11 1.13 3,637,500 4,090,811
29 ตุลาคม 2561 1.14 1.17 1.12 1.13 5,846,400 6,703,112
26 ตุลาคม 2561 1.13 1.15 1.12 1.14 3,298,400 3,746,673
25 ตุลาคม 2561 1.19 1.20 1.11 1.13 21,410,600 24,490,593
24 ตุลาคม 2561 1.21 1.22 1.19 1.21 3,063,700 3,695,860
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น