เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 19 มิถุนายน 2562 13 กันยายน 2562
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 )
0.74 0.75 0.71 0.73 16,487,400 12,081,968
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 18 กรกฎาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562 )
0.81 0.82 0.71 0.74 55,184,300 43,262,913
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.71 279,400 198,595
12 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.71 341,400 243,584
11 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.72 440,600 314,138
10 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.72 1,038,200 743,591
09 กันยายน 2562 0.71 0.72 0.71 0.72 269,500 191,874
06 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.71 898,200 643,173
05 กันยายน 2562 0.72 0.72 0.71 0.72 843,300 603,408
04 กันยายน 2562 0.72 0.73 0.71 0.72 1,911,400 1,378,155
03 กันยายน 2562 0.72 0.73 0.72 0.72 3,696,500 2,661,736
02 กันยายน 2562 0.73 0.74 0.72 0.73 1,218,800 892,379
30 สิงหาคม 2562 0.73 0.73 0.72 0.73 544,900 393,248
29 สิงหาคม 2562 0.73 0.73 0.72 0.73 2,156,600 1,559,660
28 สิงหาคม 2562 0.73 0.73 0.73 0.73 1,133,000 827,090
27 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.72 0.73 3,115,800 2,278,298
26 สิงหาคม 2562 0.74 0.74 0.71 0.73 251,500 180,893
23 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.73 0.74 2,218,400 1,624,828
22 สิงหาคม 2562 0.73 0.75 0.73 0.74 4,011,800 2,960,347
21 สิงหาคม 2562 0.74 0.74 0.73 0.73 1,103,700 815,538
20 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.73 0.74 1,706,900 1,261,775
19 สิงหาคม 2562 0.74 0.74 0.73 0.73 244,800 180,291
16 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.73 0.74 3,400,800 2,508,387
15 สิงหาคม 2562 0.73 0.73 0.72 0.73 1,342,400 967,399
14 สิงหาคม 2562 0.73 0.74 0.72 0.73 4,479,800 3,298,376
13 สิงหาคม 2562 0.76 0.76 0.71 0.72 4,033,900 2,941,304
09 สิงหาคม 2562 0.78 0.79 0.76 0.76 4,069,400 3,129,739
08 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.79 0.79 1,776,500 1,420,497
07 สิงหาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 1,577,400 1,269,788
06 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.79 0.80 3,957,900 3,180,713
05 สิงหาคม 2562 0.81 0.81 0.79 0.79 1,135,600 907,266
02 สิงหาคม 2562 0.79 0.80 0.79 0.80 2,178,500 1,731,931
01 สิงหาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.81 3,793,900 3,035,155
31 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 756,900 606,832
30 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 6,643,000 5,315,064
26 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 846,500 684,243
25 กรกฎาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.80 1,797,400 1,446,378
24 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 2,097,700 1,699,794
23 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 5,255,800 4,252,060
22 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 3,059,300 2,474,341
19 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 1,004,600 804,604
18 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 1,977,000 1,589,042
17 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.81 0.81 3,828,000 3,100,689
15 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 5,764,000 4,682,663
12 กรกฎาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.80 3,829,500 3,064,835
11 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 1,294,600 1,041,749
10 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.80 1,021,300 823,802
09 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.79 0.80 5,135,500 4,102,472
08 กรกฎาคม 2562 0.81 0.81 0.80 0.81 2,160,300 1,743,244
05 กรกฎาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.81 3,492,100 2,818,286
04 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.79 0.81 4,197,800 3,378,806
03 กรกฎาคม 2562 0.81 0.82 0.80 0.81 2,287,200 1,850,171
02 กรกฎาคม 2562 0.80 0.83 0.80 0.80 13,378,800 10,828,288
01 กรกฎาคม 2562 0.80 0.81 0.80 0.80 3,095,500 2,476,422
28 มิถุนายน 2562 0.79 0.81 0.79 0.80 3,998,400 3,198,851
27 มิถุนายน 2562 0.82 0.82 0.79 0.79 5,127,000 4,109,624
26 มิถุนายน 2562 0.81 0.82 0.81 0.81 1,015,100 824,179
25 มิถุนายน 2562 0.84 0.84 0.63 0.82 6,702,300 5,455,487
24 มิถุนายน 2562 0.84 0.85 0.83 0.84 2,440,100 2,034,322
21 มิถุนายน 2562 0.86 0.86 0.83 0.85 1,735,500 1,464,193
20 มิถุนายน 2562 0.83 0.86 0.83 0.86 7,530,000 6,352,864
19 มิถุนายน 2562 0.84 0.84 0.83 0.83 3,374,200 2,806,801
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น