เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2564 28 กันยายน 2564
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 สิงหาคม 2564 ถึง 13 กันยายน 2564 )
0.89 1.16 0.87 1.06 462,914,200 486,887,818
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02 สิงหาคม 2564 ถึง 30 สิงหาคม 2564 )
0.79 0.89 0.74 0.89 55,234,800 45,286,150
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 กันยายน 2564 1.02 1.04 1.00 1.02 6,132,900 6,267,856
27 กันยายน 2564 1.06 1.09 1.02 1.02 23,798,400 25,037,153
23 กันยายน 2564 1.10 1.10 1.05 1.05 30,366,100 32,473,467
22 กันยายน 2564 1.03 1.11 1.01 1.11 56,099,000 60,457,688
21 กันยายน 2564 0.99 1.05 0.96 1.03 21,027,200 21,423,044
20 กันยายน 2564 1.03 1.06 0.99 1.00 16,645,300 17,014,279
17 กันยายน 2564 1.07 1.14 1.03 1.03 120,562,400 131,755,840
16 กันยายน 2564 1.06 1.08 1.05 1.07 7,861,800 8,353,408
15 กันยายน 2564 1.05 1.07 1.03 1.05 8,017,700 8,432,527
14 กันยายน 2564 1.08 1.10 1.05 1.05 19,935,900 21,391,718
13 กันยายน 2564 1.06 1.10 1.02 1.06 30,420,000 32,427,593
10 กันยายน 2564 1.05 1.08 1.04 1.04 17,381,500 18,372,830
09 กันยายน 2564 1.06 1.16 1.02 1.05 135,614,200 149,661,781
08 กันยายน 2564 1.07 1.10 1.04 1.05 48,996,400 52,189,686
07 กันยายน 2564 1.03 1.10 0.99 1.10 94,767,400 99,868,878
06 กันยายน 2564 0.98 1.04 0.97 1.04 32,734,600 33,178,749
03 กันยายน 2564 0.96 1.01 0.95 0.96 16,914,200 16,621,318
02 กันยายน 2564 0.95 0.96 0.93 0.95 10,427,600 9,828,080
01 กันยายน 2564 0.89 1.05 0.88 0.97 71,592,700 71,155,787
31 สิงหาคม 2564 0.89 0.89 0.87 0.87 4,065,600 3,583,116
30 สิงหาคม 2564 0.88 0.89 0.87 0.89 3,275,300 2,883,109
27 สิงหาคม 2564 0.83 0.87 0.83 0.86 6,881,900 5,911,226
26 สิงหาคม 2564 0.83 0.85 0.82 0.83 3,662,100 3,064,055
25 สิงหาคม 2564 0.83 0.84 0.82 0.83 2,588,900 2,143,521
24 สิงหาคม 2564 0.83 0.83 0.81 0.82 1,560,000 1,279,606
23 สิงหาคม 2564 0.80 0.83 0.80 0.81 2,211,100 1,799,556
20 สิงหาคม 2564 0.78 0.80 0.78 0.79 641,300 505,446
19 สิงหาคม 2564 0.78 0.81 0.78 0.78 1,243,200 989,177
18 สิงหาคม 2564 0.79 0.80 0.77 0.79 713,800 558,437
17 สิงหาคม 2564 0.77 0.79 0.77 0.78 718,200 557,902
16 สิงหาคม 2564 0.81 0.81 0.75 0.77 3,039,100 2,350,323
13 สิงหาคม 2564 0.82 0.83 0.79 0.80 2,978,800 2,405,354
11 สิงหาคม 2564 0.84 0.85 0.81 0.82 4,150,800 3,433,357
10 สิงหาคม 2564 0.80 0.87 0.79 0.83 11,730,500 9,816,390
09 สิงหาคม 2564 0.78 0.78 0.76 0.78 788,100 610,073
06 สิงหาคม 2564 0.79 0.79 0.77 0.78 1,042,200 807,180
05 สิงหาคม 2564 0.78 0.79 0.77 0.79 1,019,000 791,416
04 สิงหาคม 2564 0.79 0.79 0.77 0.78 1,313,000 1,019,172
03 สิงหาคม 2564 0.75 0.79 0.74 0.79 1,829,900 1,426,735
02 สิงหาคม 2564 0.79 0.79 0.75 0.76 3,847,600 2,934,115
30 กรกฎาคม 2564 0.85 0.85 0.79 0.80 7,740,000 6,243,782
29 กรกฎาคม 2564 0.87 0.87 0.84 0.86 4,086,000 3,493,581
27 กรกฎาคม 2564 0.92 0.93 0.85 0.88 9,060,200 8,025,542
23 กรกฎาคม 2564 0.92 0.93 0.91 0.92 1,099,800 1,011,489
22 กรกฎาคม 2564 0.92 0.93 0.91 0.93 1,109,700 1,020,597
21 กรกฎาคม 2564 0.94 0.95 0.91 0.91 3,221,200 2,969,413
20 กรกฎาคม 2564 0.95 0.96 0.92 0.95 2,157,400 2,026,707
19 กรกฎาคม 2564 0.97 0.98 0.95 0.96 920,100 883,883
16 กรกฎาคม 2564 0.96 0.98 0.96 0.97 1,420,400 1,377,632
15 กรกฎาคม 2564 0.98 0.99 0.96 0.96 1,054,200 1,025,663
14 กรกฎาคม 2564 0.97 0.99 0.96 0.96 1,334,000 1,295,246
13 กรกฎาคม 2564 0.97 0.99 0.96 0.97 1,511,000 1,470,991
12 กรกฎาคม 2564 0.95 0.98 0.95 0.95 919,500 885,215
09 กรกฎาคม 2564 0.91 0.98 0.91 0.97 6,193,700 5,840,984
08 กรกฎาคม 2564 1.01 1.02 0.97 1.00 5,333,600 5,320,218
07 กรกฎาคม 2564 1.06 1.06 1.02 1.02 3,778,400 3,906,410
06 กรกฎาคม 2564 1.04 1.07 1.04 1.05 3,320,200 3,512,632
05 กรกฎาคม 2564 1.05 1.06 1.03 1.03 4,816,700 5,038,257
02 กรกฎาคม 2564 1.02 1.07 1.02 1.04 14,061,600 14,754,235
01 กรกฎาคม 2564 1.02 1.07 1.02 1.04 11,492,900 12,041,226
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น