ราคาหลักทรัพย์
CHEWA
Last Price
0.71 THB
% เปลี่ยนแปลง
- (-%)
ราคาสูงสุด
0.72
ราคาต่ำสุด
0.71
(อัพเดตล่าสุด: 13 กันยายน 2562 04:41 )
ดูเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

Chewathai Public Company Limited
คุณบุญ ชุน เกียรติ
กรรมการผู้จัดการ

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์: 1260 กด 3
  • โทรสาร: 66 (0) 2679-8874
  • อีเมล: ir@chewathai.com

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน