อัพเดตล่าสุด: 07 ธันวาคม 2565 12:27
CHEWA
0.77 - (-%)
สกุลเงิน: THB
มูลค่ารวม ('000 บาท)
100,965
ราคาเปิด
0.76
วันก่อนหน้า
0.77
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.77 - 0.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.19 - 0.69