อัพเดตล่าสุด: 30 มีนาคม 2566 04:35
CHEWA
0.71 - (-%)
สกุลเงิน: THB
มูลค่ารวม ('000 บาท)
217,416
ราคาเปิด
0.71
วันก่อนหน้า
0.71
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.71 - 0.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.05 - 0.66