อัพเดตล่าสุด: 28 กันยายน 2564 04:50
CHEWA
1.02 - (-%)
สกุลเงิน: THB
มูลค่ารวม ('000 บาท)
6,267,856
ราคาเปิด
1.02
วันก่อนหน้า
1.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.04 - 1.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.22 - 0.45