อัพเดตล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2564 03:18
CHEWA
0.93 - (-%)
สกุลเงิน: THB
มูลค่ารวม ('000 บาท)
709,144
ราคาเปิด
0.92
วันก่อนหน้า
0.93
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.93 - 0.91
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.22 - 0.39