อัพเดตล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2563 04:39
CHEWA
0.44 - (-%)
สกุลเงิน: THB
มูลค่ารวม ('000 บาท)
914,350
ราคาเปิด
0.44
วันก่อนหน้า
0.44
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.45 - 0.43
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.82 - 0.25