วันที่ รายละเอียด PDF เว็บแคสต์
31 มี.ค. 2566 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบุษบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
17 ก.พ. 2566 แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2566

เวลา 13.30-16.00 น. ณ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องประชุม The Sathorn Room ชั้น M+

17 ก.พ. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2565 เวลา 11.15 - 12.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 ก.พ. 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566

เวลา 13.30-16.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ (โซนตึกออฟฟิศ) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

22 พ.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น.
14 พ.ย. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2/2565 เวลา 14.00 น.
26 ต.ค. 2565 ผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์

เวลา 14.00 น.

07 ต.ค. 2565 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ 2/2565 เวลา 14.00 น.
ณ โครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปทุมธานี
30 ส.ค. 2565 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ 13.00 น.
ณ โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า
23 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565 เวลา 10.15 - 11.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
22 ส.ค. 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 1H/2565

เวลา 13.30 น ณ สามย่านมิตรทาวน์ (โซนตึกออฟฟิศ)
ชั้น 7 ห้อง The Victor Club มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

27 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday