วันที่ รายละเอียด PDF เว็บแคสต์
31 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2564 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
04 มิ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
01 เม.ย. 2564 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
22 ก.พ. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2563 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
30 พ.ย. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2563 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
17 ก.ย. 2563 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ 13.00 น.
ณ โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์
03 ก.ย. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2563 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
26 ส.ค. 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำครึ่งปีแรก ของปี 2563 เวลา 14.00 –16.00 น.
ณ โรงแรมแมนดาริน
01 มิ.ย. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2563 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
01 เม.ย. 2563 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 เวลา 14.00 น.
ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร
ถนนพุทธมณฑล สาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
19 มี.ค. 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2562 เวลา 14:10 - 15:10
ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ก.พ. 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเอทัส ลุมพินี