วันที่ รายละเอียด PDF เว็บแคสต์
22 พ.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น.
14 พ.ย. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2/2565 เวลา 14.00 น.
07 ต.ค. 2565 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ 2/2565 เวลา 14.00 น.
ณ โครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปทุมธานี
23 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565 เวลา 10.15 - 11.00 น.
27 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
01 เม.ย. 2565 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2564 เวลา 15.15 - 16.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
09 ก.พ. 2565 Business Plan เวลา 13.00 - 15.00 น.
21 ธ.ค. 2564 ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ 14.00 น
ณ โครงการชีวารมย์ นครอินทร์
30 พ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
31 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2564 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
04 มิ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564 เวลา 14:15 - 15:00
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday