นายเจิดพงศ์ มีผดุง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย