นายณัฏฐนันท์ รัตนาพรรณ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด CHEWA 1