นายพีระพงศ์ จำปีศรี

Senior Vice President Human Capital