นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • วศบ. โยธา ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. 25034

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 ผู้จัดการโครงการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และก่อสร้าง สาขาฝ่ายดีพาร์ทเมนท์สโตร์และไฮเปอร์มาร์เก๊ต บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิทเทม จำกัด
2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาความสามารถ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2555 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)