เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และเอการนำเสนอล่าสุดของบริษัท

pdf

รายงานประจำปี 2559

pdf

รายงานประจำปี 2558

pdf

งบการเงินประจำปี 2560