เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และเอการนำเสนอล่าสุดของบริษัท

pdf

รายงานประจำปี 2560

pdf

งบการเงินไตรมาส 1/2561

pdf

MD&A ไตรมาส 1/2561