1. บมจ.ชีวาทัย Take over บริษัท ไทยคอร์ป แคปปิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้อหุ้นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 358.58 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด ประเภทโฮมออฟฟิศ ชื่อโครงการ ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน มูลค่าโครงการ 765 ล้านบาท จำนวน 168 ยูนิต พร้อม Backlog เกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งทะยอยรับรู้รายได้

ตามนโยบายของบริษัทกำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 พ.ย. 62
ยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 26 พ.ย.62(เว้นวันเสาร์และอาทิตย์) เวลา 9.00-16.00 น.
กำหนดวันใช้สิทธิ 27 พ.ย. 62
อัตราใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 1.75 บาท
ขึ้นเครื่องหมาย SP 4 พ.ย.62 - 27 พ.ย. 62
สิ้นสภาพของ CHEWA-W1 28 พ.ย. 62

บริษัทได้วาง Roadmap ไว้ตั้งแต่ปี 2559 ตั้งเป้ารายได้เติบโตปีละ 20%