วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2562 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 เมษายน 2562 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6 ธันวาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2561 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุมจตุรทิศ
27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (ผลประกอบการปี 2560) เวลา 15:20 น. - 16:20 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 ธันวาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2560 เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560 เวลา 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุมจตุรทิศ