ชีวาทัย แต่งตั้งกสิกรไทยจำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท

04 สิงหาคม 2564


นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายบุน ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และนับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับทางบริษัท

ที่มา korkasaesatthakit, acnews, thaimlmnews, kaoupdate, wealthplustoday, bluechipthai, splendor, changeintomag, financeinsurtech, clicknews, advancedbizmagazine, hooninside, techmoveon, changeintomeg, thejournalistclub, thainews, 362degree, wealthnbiz, thailand4, siamturakij, 4quarter, stockwave, ryt9, newswit