CHEWA ร่วมกับ PTG บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกบ้านทุกโครงการของชีวาทัย

05 พฤษภาคม 2563


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA นำโดย นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTGนำโดย นายบวรเทพ เหล่ารัตนเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อส่งมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกบ้านทุกโครงการของชีวาทัยฟรี โดยจัดบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่มา: facebook: TaladbanDeeefinancethai, siamrath, thaiprmitihoonpineapplenewsagency, hooninside, thailand4, marketthinkryt9, thunhoon, wealthplustoday, newswit, stock.mc2plus