นายสมนึก ประพฤทธิทวีชัย

Senior Vice President Purchasing