นายสมนึก ประพฤทธิทวีชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ