นางสาวอภิรดี พิศแลงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย