เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 23 สิงหาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 ตุลาคม 2561 ถึง 02 พฤศจิกายน 2561 )
1.31 1.33 1.11 1.15 70,876,400 82,960,389
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กันยายน 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561 )
1.36 1.47 1.25 1.31 118,139,400 161,650,839
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.16 1.14 1.15 3,223,000 3,692,291
15 พฤศจิกายน 2561 1.18 1.18 1.14 1.14 12,328,900 14,317,842
14 พฤศจิกายน 2561 1.21 1.23 1.17 1.18 23,270,600 27,873,591
13 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.14 1.12 1.13 2,426,200 2,750,838
12 พฤศจิกายน 2561 1.15 1.16 1.14 1.14 3,990,400 4,579,379
09 พฤศจิกายน 2561 1.15 1.16 1.13 1.14 2,022,100 2,313,298
08 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.15 1.13 1.15 2,253,400 2,571,236
07 พฤศจิกายน 2561 1.17 1.17 1.13 1.13 5,014,600 5,726,985
06 พฤศจิกายน 2561 1.16 1.18 1.15 1.16 5,828,200 6,829,053
05 พฤศจิกายน 2561 1.14 1.18 1.14 1.16 6,559,400 7,616,730
02 พฤศจิกายน 2561 1.12 1.16 1.12 1.15 10,783,400 12,394,740
01 พฤศจิกายน 2561 1.13 1.14 1.12 1.13 4,186,600 4,724,440
31 ตุลาคม 2561 1.13 1.13 1.12 1.13 4,939,700 5,573,542
30 ตุลาคม 2561 1.14 1.14 1.11 1.13 3,637,500 4,090,811
29 ตุลาคม 2561 1.14 1.17 1.12 1.13 5,846,400 6,703,112
26 ตุลาคม 2561 1.13 1.15 1.12 1.14 3,298,400 3,746,673
25 ตุลาคม 2561 1.19 1.20 1.11 1.13 21,410,600 24,490,593
24 ตุลาคม 2561 1.21 1.22 1.19 1.21 3,063,700 3,695,860
22 ตุลาคม 2561 1.30 1.32 1.23 1.23 10,407,600 13,211,650
19 ตุลาคม 2561 1.31 1.33 1.30 1.30 3,302,500 4,328,968
18 ตุลาคม 2561 1.31 1.31 1.28 1.31 2,687,200 3,494,520
17 ตุลาคม 2561 1.30 1.35 1.29 1.31 8,916,800 11,799,984
16 ตุลาคม 2561 1.31 1.31 1.29 1.29 1,469,100 1,908,150
12 ตุลาคม 2561 1.27 1.32 1.27 1.30 2,879,100 3,759,059
11 ตุลาคม 2561 1.30 1.30 1.28 1.29 4,051,000 5,218,161
10 ตุลาคม 2561 1.31 1.32 1.29 1.30 2,457,900 3,225,748
09 ตุลาคม 2561 1.26 1.31 1.26 1.31 2,773,600 3,577,008
08 ตุลาคม 2561 1.31 1.32 1.25 1.27 6,468,800 8,345,703
05 ตุลาคม 2561 1.34 1.36 1.33 1.33 3,349,000 4,487,870
04 ตุลาคม 2561 1.35 1.35 1.31 1.34 6,031,400 8,033,104
03 ตุลาคม 2561 1.43 1.44 1.36 1.37 6,776,300 9,500,856
02 ตุลาคม 2561 1.47 1.47 1.43 1.43 5,903,900 8,545,784
01 ตุลาคม 2561 1.45 1.47 1.40 1.43 15,578,300 22,493,003
28 กันยายน 2561 1.39 1.45 1.39 1.43 16,717,800 23,755,389
27 กันยายน 2561 1.36 1.39 1.35 1.38 8,675,200 11,926,657
26 กันยายน 2561 1.36 1.37 1.34 1.36 3,575,200 4,850,080
25 กันยายน 2561 1.36 1.38 1.34 1.35 5,370,600 7,295,059
24 กันยายน 2561 1.33 1.36 1.32 1.36 2,837,500 3,788,469
21 กันยายน 2561 1.35 1.37 1.32 1.33 7,909,700 10,628,550
20 กันยายน 2561 1.36 1.37 1.34 1.35 3,711,000 5,017,685
19 กันยายน 2561 1.38 1.40 1.34 1.35 13,339,600 18,194,481
18 กันยายน 2561 1.39 1.43 1.37 1.37 19,027,700 26,581,293
17 กันยายน 2561 1.34 1.39 1.34 1.37 8,501,600 11,638,439
14 กันยายน 2561 1.33 1.37 1.33 1.34 14,673,000 19,811,542
13 กันยายน 2561 1.28 1.40 1.28 1.32 46,386,200 61,958,364
12 กันยายน 2561 1.22 1.27 1.22 1.27 18,372,400 23,000,081
11 กันยายน 2561 1.23 1.24 1.21 1.21 3,446,900 4,218,850
10 กันยายน 2561 1.21 1.24 1.20 1.22 7,360,500 9,014,911
07 กันยายน 2561 1.21 1.21 1.20 1.21 1,533,000 1,850,505
06 กันยายน 2561 1.21 1.23 1.20 1.20 3,240,800 3,926,827
05 กันยายน 2561 1.21 1.25 1.21 1.21 13,631,200 16,691,319
04 กันยายน 2561 1.22 1.23 1.21 1.21 10,008,900 12,209,597
03 กันยายน 2561 1.19 1.24 1.18 1.22 24,827,000 30,047,668
31 สิงหาคม 2561 1.18 1.19 1.17 1.18 2,498,900 2,945,981
30 สิงหาคม 2561 1.18 1.19 1.16 1.18 2,526,200 2,967,229
29 สิงหาคม 2561 1.18 1.19 1.17 1.18 4,950,300 5,847,257
28 สิงหาคม 2561 1.20 1.21 1.17 1.18 3,323,700 3,939,733
27 สิงหาคม 2561 1.21 1.21 1.19 1.20 1,468,700 1,756,849
24 สิงหาคม 2561 1.19 1.21 1.17 1.20 5,403,500 6,456,312
23 สิงหาคม 2561 1.17 1.20 1.17 1.18 6,249,300 7,385,016
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น