นางสาวจิรสุดา สาสนัส
CHEWATHAI PLC. 1168/80 Lumpini Tower, 27th Floor, Unit D, Rama IV Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Phone: 1260 # 3
Fax: 66 (0) 2679-8874
Email: ir@chewathai.com